+38 (067) 337 62 62
Київ, метро пл. Льва Толстого +38 (099) 333 52 52
+38 (063) 115 73 11
Центр англійської мови та підготовки до міжнародних іспитів
Умови та Правила і політика конфіденціальності та договору оферти

Умови та Правила і політика конфіденціальності 

 


1. Оплата занять

1.1. Кожен слухач має право на перше пробне (вступне) заняття для ознайомлення з навчальним процесом і методикою навчання в нашій школі. 

1.2. Вартість пробного групового уроку - 400 грн. Вартість пробного індивідуального заняття - відповідно до затвердженого прайса.


2. Способи оплати

2.1. Оплату за навчання слід вносити у вигляді ПЕРЕДОПЛАТИ за місяць або курс.

2.2. Оплата за місяць вноситься блоками за 8 або 12 занять.

2.3. У разі, якщо слухач бажає сплачувати за КОЖНЕ ЗАНЯТТЯ ОКРЕМО, вартість такого заняття збільшується на 50%.


3. Допуск до занять, баланс

3.1. Допуск до занять

3.1.1. Без внесеної оплати слухач  НЕ допускається до занять.

3.1.2. Без внесеної оплати за онлайн навчання за день до уроку, слухач не отримує підтвердження  заняття.

3.1.3. Якщо слухач записується за телефоном на індивідуальне перше пробне заняття з NATIVE SPEAKER , то йому заздалегідь (тобто за 1 день до заняття) внести оплату за цей урок. 

3.2. Баланс

3.2.1. Дізнатися про свій грошовий баланс, сформувати звірку можна на рецепції у адміністраторів за будь-яким контактним номером телефону, вайберу, скайпом або поштою.

3.2.2. Адміністрація інформує про нульовий баланс заздалегідь.


4. Скасування і переноси занять.Заморозка.

4.1. Скасування індивідуальних занять, як це робити правильно.

4.1.1 Що таке скасування індивідуального заняття.

4.1.1.1. Слухачі, що займаються ІНДИВІДУАЛЬНО зобов’язані сповістити адміністратора школи  за тел.

        +38(099) 333 52 52,

        +38 (067) 337 62 62,

        +38 (063) 115 73 11 (Viber)

про скасування або перенос заняття за 5 годин до початку навчання, інакше заняття вважається проведеним і з балансу списуєься 50% вартості заняття.

4.1.1.2. При скасуванні заняття за 1 годину і менше (включно з невідвідуванням заняття) списується 100% вартості заняття. Студент сплачує за заняття  у 100% розмірі.

4.1.1.3. Якщо слухач, що займається індивідуально скасовує заняття дуже часто (3 заняття підряд), тоді школа має право змінити викладача та внести зміни в графік занять.

4.1.1.4. Скасування слухачами індивідуальних занять з носіями мови – за 24 години (тобто за день). Якщо заняття скасовується у день заняття, то списується 100% вартість заняття з рахунку слухача.

4.1.2. Як скасувати індивідуальне заняття.

4.1.2.1. . Повідомлення поштою, смс, Viber, Skype - не є підставою для скасування заняття, якщо Ви не отримали відповідь від Адміністратора.

4.1.2.2. Скасовувати та переносити заняття можна лише в робочі дні з 9.00 до 20.30, СБ з 9.00 до 15.00, НД - вихідний.  Скасування занять в неробочий час не має сили (якщо ви не отримали підтвердження адміністратора).

4.2. Скасування групових занять

4.2.1. Слухачі, що займаються в групі, не можуть скасувати заняття, оскільки заняття в групі проходять за встановленим розкладом. 

4.3. Пропуски групових занять.

4.3.1. Якщо ВИ пропускаєте заняття в групі, оплата за заняття списується в 100% розмірі (незалежно від балансу студента).

4.3.2. Слухачам, що займаються у групі, школа має право надсилати відеозапис пропущеного уроку. Даний відеозапис використовуватиметься лише для внутрішніх цілей школи і не поширюватиметься у жодних пабліках.

4.4. Заморозка занять.

4.4.1.У разі відсутності більше 2-х тижнів на заняттях за бажанням слухача доступна заморозка занять 1 раз протягом курсу на період не більше 2 місяців.

4.4.2. Залишок грошових коштів після заморозки може бути зарахований на інший курс або переведений на рахунок іншого слухача.

4.4.3. Заморозка недоступна при оплаті блоками за 8-12 занять. Заморозка доступна при оплаті за семестри (модулі) та за курс.


5. Умови дострокового розірвання договору на

навчання.

5.1. Слухач має право розірвати договір в односторонньому порядку за умови подання на рецепцію ТРІНІТІ письмової заяви (бланк надається рецепцією).

5.2.Повернення перерахованого залишку здійснюється школою протягом 10 робочих днів з моменту подання заяви на розірвання договору та на повернення грошових коштів. Якщо слухач не звернувся із заявою про повернення грошових коштів до кінця курсу, зобов’язання щодо повернення грошових коштів знімаються з центру ТРІНІТІ по відношенню до слухача.

5.3. При розірванні договору на навчання - знижка на навчання ліквідується. Відбувається перерахунок вартості занять без урахування знижки.

5.4. У разі подання заяви на повернення грошових коштів протягом 14 днів з дня початку навчання, повернення коштів здійснюється в 80% розмірі від перерахованого залишку.Повернення відбувається протягом 10 робочих днів з моменту подання письмової заяви на рецепцію. Доступна послуга переводу залишку грошових коштів на рахунок іншого слухача.

5.5. У разі подання заяви на повернення грошових коштів пізніше, ніж 14 днів з дня початку навчання, повернення коштів здійснюється в 50% розмірі від перерахованого залишку. Повернення відбувається протягом 10 робочих днів з моменту подання письмової заяви на рецепцію. У Вас є можливість скористатися послугою переказу залишку грошових коштів на рахунок іншого слухача.

5.6.  ПЕРЕКАЗ ЗАЛИШКУ КОШТІВ НА РАХУНОК ІНШОГО СЛУХАЧА ПРОВОДИТЬСЯ в 100% ОБСЯЗІ.


 

6. Документальне оформлення оплати за

навчання і процесу навчання

6.1. При оплаті за курс укладається договір на навчання (за запитом Слухача). Договір підписується в електронному форматі.  

6.2. Підтвердженням електронної оплати Слухача є квитанція його банку про перерахування коштів.


 

7. Адміністрація може змінювати ці Правила та

своєчасно повідомляти про це Слухачів

електронною поштою.

 


 

8. Школа Trinity НЕ несе відповідальність, якщо

Слухач, або особа, що фінансує його навчання,

не ознайомився з Правилами центру.

Правила обов’язкові для виконання обома

сторонами.

 


 

 

9. Дані Правила знаходяться у відкритому

доступі на сайті Trinity і не потребують підписання сторін.

 

 

 

 

Бажаємо Вам успіхів у навчанні!

 

 

Правила обучения в TRINITY и финансовая политика для слушателей школы (физ. лиц)

 


1. Оплата занятий

1.1. Каждый слушатель может получить первое пробное (вводное) занятие для ознакомления с учебным процессом и методикой обучения в нашей школе. 

1.2. Стоимость пробного группового занятия - 400 грн, индивидуального - согласно утвержденному прайсу.


2. Порядок оплаты

2.1. Оплата за обучение вносится в виде ПРЕДОПЛАТЫ  за месяц или курс.

2.2. Оплата за месяц вносится блоками по 8 или 12 занятий.

2.3. В случае, если слушатель желает оплачивать обучение ПО ЗАНЯТИЯМ, стоимость такого занятия увеличивается на 50%.


3. Допуск к занятиям, баланс

3.1. Допуск к занятиям

3.1.1. Без внесенной оплаты слушатель НЕ допускается к занятиям.

3.1.2. Без внесенной оплаты за онлайн обучение за день до урока, слушатель не получает подтверждение  занятия.

3.1.3. Если слушатель записывается по телефону на индивидуальное первое пробное занятие с NATIVE SPEAKER , то ему необходимо заранее (т.е. за 1 день до занятия) внести оплату за этот урок.

3.2. Баланс

3.2.1. Узнать свой денежный баланс, сформировать сверку можно на рецепции у администраторов или по любому контактному телефону, вайберу, скайпу, почте.

3.2.2. Администрация оповещает о нулевом балансе заранее.


4. Отмены, пропуски и переносы занятий.

Заморозка.

4.1.Отмена индивидуальных занятий, как это делать правильно.

4.1.1 Временные условия и финансовые последствия отмены.

4.1.1.1. Слушатели, занимающиеся в ИНДИВИДУАЛЬНОМ порядке обязаны уведомить администратора школы по

тел.  +38(099) 333 52 52,

        +38 (067) 337 62 62,

        +38 (063) 115 73 11 (Viber)

об отмене или переносе занятия за 5 часов до начала занятия, в противном случае занятие считается проведенным и списывается 50% стоимости занятия.

4.1.1.2. При отмене занятия за 1 час и менее (включая непосещение занятия) списывается 100% стоимости занятия. Студент оплачивает занятие в 100% размере.

4.1.1.3. Для индивидуальных студентов при многократных отменах (3 занятия подряд) школа имеет право сменить преподавателя и внести изменения в график занятий.

4.1.1.4. Отмена слушателями занятий с носителями языка - за 24 часа (т.е. за день). Если отмена занятия происходит в день занятия, то списывается 100% стоимость занятия со счета слушателя.

4.1.2. Как отменить занятие индивидуальное занятие.

4.1.2.1. Уведомление на почту, смс, Viber, Skype  - не является основанием для отмены занятия, если Вы не получили ответ от Администратора.

4.1.2.2. Отменять и переносить занятия можно только в рабочие дни с 9.00 до 20.30, СБ с 9.00 до 15.00, ВС - выходной Отмена занятия в нерабочее время не имеет силу (если вы не получили подтверждение администратора).

4.2. Отмена групповых занятий

4.2.1. Слушатели, занимающиеся в группе, не могут отменить занятие в группе, т.к. занятия проходят по установленному расписанию.

4.3. Пропуски групповых занятий.

4.3.1. Если ВЫ пропускаете занятие в группе, оплата за занятие СПИСЫВАЕТСЯ в 100% размере (независимо от баланса студента).

4.3.2. Групповым студентам при пропуске занятий школа имеет право выслать видеозапись пропущенного урока. Данная видеозапись должна использоваться только для внутренних целей школы и не распространяться в паблик.

4.4. Заморозка занятий

4.4.1.В случае отсутствия более 2-х недель на занятиях, по желанию слушателя, доступна заморозка занятий 1 раз в течение курса на период не более 2 месяцев.

4.4.2. Остаток денежных средств после заморозки может быть зачислен на другой курс или переведен на счет другого слушателя.

4.4.3. Заморозка не доступна при оплате блоками по 8-12 занятий. Заморозка доступна при оплате по семестрам (модулям) и за курс.


5. Условия досрочного расторжения договора на

обучение.

5.1. Слушатель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, подав на рецепцию ТРИНИТИ письменное заявление (бланк предоставляется рецепцией).

5.2. Возврат сверенного остатка осуществляется школой в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления на расторжение договора и на возврат денежных средств. Если слушатель не обратился с заявлением о возврате денежных средств до конца курса, обязательства по возврату денежных средств слушателю с центра ТРИНИТИ снимаются.

5.3. При расторжении договора на обучение - скидка на обучение ликвидируется. Происходит перерасчет стоимости занятий без учета скидки.

5.4. В случае подачи заявления на возврат денежных средств в течение 14 дней с дня начала обучения, возврат денежных средств производится в 80% размере от пересчитанного остатка. Возврат происходит в течение 10 рабочих дней с момента подачи письменного заявления на рецепцию. Доступна услуга перевода остатка денежных средств на счет другого слушателя.

5.5. В случае подачи заявления на возврат денежных средств позднее, чем 14 дней со дня начала обучения, возврат денежных средств производится в 50% размере от пересчитанного остатка.Возврат происходит в течение 10 рабочих дней с момента подачи письменного заявления на рецепцию. У Вас есть возможность воспользоваться услугой перевода остатка денежных средств на счет другого слушателя.

5.6.  ПЕРЕВОД ОСТАТКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ ДРУГОГО СЛУШАТЕЛЯ ПРОИЗВОДИТСЯ в 100% ОБЪЕМЕ


 

6. Документальное оформление оплаты

обучения и процесса обучения.

6.1. При оплате за курс заключается договор на обучение (по запросу Слушателя). Договор подписывается в электронном формате. 

6.2. Подтверждением электронной оплаты Слушателя является квитанция его банка по перечислению средств.


 

7. Администрация может менять эти Правила и

своевременно уведомлять Слушателя по

электронной почте.

 


 

8. Школа Trinity не несет ответственности, если

Слушатель, или лицо, финансирующее его

обучение, не ознакомился с Правилами центра.

Правила обязательны для исполнения обеими

сторонами.

 


 

Політика конфіденційності

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

Адміністрація - особи, які керують Сайтом, організовують і здійснюють обробку персональних даних, а також визначають мету обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.

Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься до прямо або побічно визначеної фізичної особи (суб'єкту персональних даних).

Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), які здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

Конфіденційність персональних даних - обов'язкова для дотримання Адміністрації або іншими особами, які отримали доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншого законної підстави.

Користувач - особа, що має доступ і використовує Сайт за допомогою мережі Інтернет.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем Сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. Ця Політика конфіденційності застосовується тільки до цього Сайту і не відноситься до сайтів третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланням з Сайту.

2.3. Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачами.

 

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації щодо нерозголошення і забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач може залишити на Сайті.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення відповідних форм на Сайті, відправки засобами зв’язку і можуть включати в себе наступну інформацію:

ім'я та прізвище Користувача;

контактний телефон Користувача;

адреса електронної пошти (e-mail);

Skype-ID;

номер, на який зареєстровані інші засоби зв’язку (Viber, Telegram, Whatsapp тощо).

Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів з метою виявлення шахрайства і вирішення технічних проблем.

3.3. Будь-яка інша персональна інформація, не обговорена вище (історія заходів, використовувані браузери тощо) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у п. п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

4. МЕТА ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати в цілях:

Ідентифікації Користувача при заповненні анкети.

Встановлення зворотного зв'язку з Користувачем, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, обробки повідомлень від Користувача.

Зберігання даних в системі сайту, в тому числі Google-сервісах, задля контролю наданих послуг.

Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.

Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

Повідомлення Користувача Сайту про стан запиту.

Надання Користувачеві з його згоди спеціальних пропозицій, розсилки новин та інших відомостей від імені Сайту.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціями поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, виключно в цілях, зазначених на сайті.

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах і в порядку, встановленими законодавством України.

5.4. Адміністрація сайту приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій третіх осіб.

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ

6.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в дану Політику конфіденційності без згоди Користувача.

6.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення.

 


ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
на замовлення, купівлю-продаж і доставку товарів

 

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті www.trinit-edu.com.ua__. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик» і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.


1. Визначення термінів

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Товар або Послуга – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

1.3. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою www. trinity-edu.com.ua__ створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.

1.4. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на сайті Інтернет-магазину для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.

1.5. Продавець – ФОП Тернова О.Мю (ідентифікаційний код 22220000480_), юр особа, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої: украина____, м. вишгород________, вул. киевская 18, ____________, буд._17____


2. Предмет Договору

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

 

3. Оформлення Замовлення

3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазину через форму «Кошика», або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Інтернет-магазину.

3.2. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

3.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:

3.3.1. прізвище, ім'я Покупця;

3.3.2. адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);

3.3.3. контактний телефон.

3.3.4. Ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної-особи підприємця.

3.4. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

3.5. Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншій Стороні. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товару в інтернет-магазині.

3.6. При оформленні замовлення через оператора Продавця (п. 3.1. Цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3 – 3.4. цієї Оферти.

3.7. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця.

3.8. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

3.9. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.

 

4. Ціна і Доставка Товару

4.1 Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на Товари та послуги вказані на сайті у гривнях з урахуванням ПДВ.

4.2 Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4.3. Вартість Товару, яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику).

4.4. Вартість Товару яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару на адресу Покупця.

4.5. Продавець може вказати орієнтовну вартість доставки Товару на адресу Покупця під час звернення Покупця із відповідним запитом до Продавця шляхом надіслання листа на електронну пошту або при оформленні замовлення через оператора інтернет-магазину.

4.6. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.

4.7. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі «Оплата і Доставка».

4.8. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).

4.9. Покупець або його представник під час приймання Товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку/ або в замовленні/ або в транспортній накладній на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнім виглядом і комплектності товару.

4.10. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника з моменту отримання Товару Покупцем в місті поставки Товару при самостійній доставки Товару від Продавця, чи під час передачі Продавцем товару службі доставки (перевізнику) обраної Покупцем.


5. Права ті обов’язки Сторін

5.1. Продавець зобов’язаний:

5.1.1. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.

5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.

5.2. Продавець має право:

5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

5.3 Покупець зобов'язується:

5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.

5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.

 

6. Повернення Товару

6.1. Покупець має право на повернення Продавцеві непродовольчого товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю за оплату Товару. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України.

6.2. Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1. Договору, чинним законодавством України.

6.3. Вартість товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця.

6.4. Повернення Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується.

6.5. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець особисто, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем в своє розпорядження та фізичного доступу до такого Товару.

6.6. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

6.7. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав, (в т.ч. за за бажанням Покупця не стандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектація та інше). Підтвердженням того, що товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що вказані в інтернет-магазині.

6.8. Повернення товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті в розділі «Контакти»


7. Відповідальність

7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного монтажу, використання, зберігання Товару придбаного у Продавця.

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

7.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

 

8. Конфіденційність і захист персональних даних.

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

8.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

8.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.


9. Інші умови

9.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

Желаем Вам успехов в учебе!